Mobiilikirkko

Rukouskone

Rukouskoneen avulla
voit hakea satunnaisen rukouksen

* * *
Herra Jumala,
sinä et ole kuolleiden Jumala,
vaan elävien ihmisten.
Siunaa meitä, sillä sinä itse olet meidät luonut.
Pidä meidät elossa,
ota meidät hoivaasi, kun kuolemme
uudista meidät, kun vanhenemme,
avaa meidät uudestaan, jos sulkeudumme sinulta,
Jeesuksen Kristuksen tähden.
Aamen

(Huub Oosterhuis)

Hae uusi rukous