Mobiilikirkko

Päivän rukoushetket

Sana, twaarna ja rukous


  

Ps. 46

Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme,
apumme hädässä aivan vahva.
Sentähden emme pelkää,
vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat,
vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat
ja vuoret vapisisivat sen raivosta.
Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin,
Korkeimman pyhät asunnot.
Jumala on sen keskellä, ei se horju,
Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa.
Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat;
kun hän jylisee, huojuu maa.
Herra Sebaot on meidän kanssamme,
Jaakobin Jumala on meidän linnamme.

* * *

   
Joh. 1: 14-18

Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Johannes todisti hänestä ja huusi: ”Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.”
Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,
armoa armon lisäksi.
Lain välitti Mooses,
armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
Ainoa Poika, joka itse on Jumala
ja joka aina on Isän vierellä,
on opettanut meidät tuntemaan hänet.

* * *

Rukous

Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Sinä olet tie, totuus ja elämä.
Ilman sinua kuljemme omia teitämme
ja kadotamme päämäärän, ikuisen elämän.
Varjele, ettei yksikään päivä
vieraannuttaisi meitä sinusta
eikä se, mikä on katoavaista,
himmentäisi katoamattomuutta.
Valaise meitä ristisi valolla,
jotta ymmärtäisimme,
miten paljon tänäänkin meitä rakastat.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Aamen